آدرس: تهران خیابان مطهری خیابان کوه نور کوچه دوم پلاک ۸ طبقه اول

ایمیل: info@frjtrans.com

شماره تماس: ۱۴ – ۸۸۹۸۰۱۱۲ ۲۱ ۹۸+و ۸۸۵۳۸۷۴۱ ۰۲۱ و ۸۸۵۰۶۹۷۴ ۰۲۱ و ۸۸۵۲۹۲۱۹ ۰۲۱

فکس: ۸۸۹۹۶۴۷۸ ۲۱ ۹۸+

کد پستی: ۱۵۸۷۶۳۳۸۱۳

ارتباط با ما