ترانزیت و ترانشیپ

سرویس ترانزیت و ترانشیپ

ترانزیت کالا
این شرکت با دارا بودن دفاتر نمایندگی در بندرعباس ، استارا وانزلی اقدام به ترانزيت کالااز طريق بنادر جنوبي به كشورهاي آسياي ميانه ،روسیه و گمركات داخلي كشور می نماید

ترانشیپ
یکی دیگر از سرویس های این شرکت ترانشیپ کالا صادراتی و وارداتی از و به سایر کشورهاست این شرکت با دارا بودن همکاران تحصیل کرده و اگاه به حمل ونقل بین المللی و باداشتن دفاتر اختصاصی خود در بندرعباس ، استارا و بندر انزلی خدمات ترانشیپی را به صاحبان محترم کالا ارائه می دهد